Zavarujmo prihodnost

Čista voda in sanitarna ureditev.

Več o tem, s katerimi aktivnostmi lahko vsakdo izmed nas prispeva k čistejši vodi in sanitarni ureditvi, si lahko preberete v e-knjigi.